Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 09 vs 05 Wat zult gijlieden dan doen op een gezetten hoogtijdsdag, en op een feestdag des HEEREN