Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 08 vs 5 Uw kalf, o Samaria! heeft u verstoten; Mijn toorn is tegen hen ontstoken; hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen