Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 07 vs 06-07 Zij zijn allen te zamen verhit als een bakoven, en zij verteren hun rechters; al hun koningen vallen; er is niemand onder hen, die tot Mij roept