Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 05 vs 04b Want de geest der hoererijen is in het midden van hen, en den HEERE kennen zij niet