Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 04 vs 19 Een wind heeft hen gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden