Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Hosea - Hosea 03 vs 4-5 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim