Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (2) 03 vs 15-16 (slecht) Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des HEEREN op hem kwam