Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 21 vs 20 Ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt, om te doen dat kwaad is in de ogen des HEEREN