Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 18 vs 38 Toen viel het vuur des HEEREN, en verteerde dat brandoffer, en dat hout, en die stenen, en dat stof, ja, lekte dat water op, hetwelk in de groeve was