Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 18 vs 29 Het geschiedde nu, als de middag voorbij was, dat zij profeteerden totdat men het spijsoffer zou offeren; maar er was geen stem