Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 18 vs 17-18 Ik heb Israel niet beroerd, maar gij en uws vaders huis, daarmede, dat gijlieden de geboden des HEEREN verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt