Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 18 vs 15-16 Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen