Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de profeet Elia en Elisa - Koningen (1) 17 vs 24 Toen zeide de vrouw tot Elia; Nu weet ik, dat gij een man Gods zijt, en dat het woord des HEEREN in uw mond waarheid is