Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Offerdiensten in Israel - Leviticus 1 vs 5a - Het dodelijkst tijdsgewricht