Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Offerdiensten in Israel - Leviticus 1 vs 4 - Een Gode welbehaagelijke ruil