Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 26 vs 06 En nu sta ik, en word geoordeeld over de hoop der belofte, die van God tot de vaderen geschied is