Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 25 vs 22 En Agrippa zeide tot Festus; Ik wilde ook zelf dien mens wel horen. En hij zeide, Morgen zult gij hem horen