Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 24 vs 25 En als hij handelde van rechtvaardigheid, en matigheid, en van het toekomende oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde