Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 24 vs 16 En hierin oefen ik mijzelven, om altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en de mensen