Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 24 vs 09 En ook de Joden stemden het toe, zeggende, dat deze dingen alzo waren