Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 23 vs 11 Heb goeden moed, Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van Mij betuigd hebt alzo moet gij ook te Rome getuigen