Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 22 vs 22 (a) Zij hoorden hem nu tot dit woord toe; en zij verhieven hun stem, zeggende; Weg van de aarde met zulk een