Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 22 vs 15 Want gij zult Hem getuige zijn bij alle mensen, van hetgeen gij gezien en gehoord hebt