Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 21 vs 36 Want de menigte des volks volgde, al roepende; Weg met hem