Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 21 vs 14 En als hij zich niet liet afraden, hielden wij ons tevreden, zeggende; De wil des Heeren geschiede