Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 21 vs 05-06 En als wij elkander gegroet hadden, gingen wij in het schip; maar zijlieden keerden wederom, elk naar het zijne