Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 20 vs 36 (b) En als hij dit gezegd had, heeft hij nederknielende met hen allen gebeden