Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 20 vs 32 En nu, broeders, ik bevele u Gode, en den woorde Zijner genade, Die machtig is u op te bouwen, en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden