Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 20 vs 21 (b) Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus