Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 20 vs 12 En zij brachten den knecht levende, en waren bovenmate vertroost