Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 19 vs 28 Als zij nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid, en riepen, zeggende; Groot is de Diana de Efezeren