Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 19 vs 11 En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus