Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 19 vs 07 En alle deze waren omtrent twaalf mannen