Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 18 vs 27 (b) Welke, daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degenen, die geloofden door de genade