Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 18 vs 27 (a) En als hij wilde naar Achaje reizen, de broeders, hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen, dat zij hem ontvangen zouden