Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 18 vs 20-21 En als zij baden, dat hij langer bij hen blijven zoude, bewilligde hij het niet