Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 18 vs 17 Maar al de Grieken namen Sosthenes, den overste der synagoge, en sloegen hem voor den rechterstoel; en Gallio trok zich geen van deze dingen aan