Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 18 vs 09-10 (a) En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in den nacht; Zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet