Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 17 vs 34 Doch sommige mannen hingen hem aan, en geloofden; onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, met name Damaris