Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 28 (c) Maar Paulus riep met grote stem, zeggende; Doe uzelven geen kwaad; want wij zijn allen hier