Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou