Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 14-15 (b) Lydia....welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd