Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 14-15 (a) En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons