Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 13 En op den dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden