Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 16 vs 07 En aan Mysie gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynie te reizen; en de Geest liet het hun niet toe