Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 15 vs 39-41 Er ontstond dan een verbittering, alzo dat zij van elkander gescheiden zijn, en dat Barnabas Markus medenam, en naar Cyprus afscheepte