Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 15 vs 31 (a) En zij, dien gelezen hebbende, verblijdden zich over de vertroosting