Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 15 vs 11-19 Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij