Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 15 vs 04-05 En te Jeruzalem gekomen zijnde, werden zij ontvangen van de Gemeente, en de apostelen, en de ouderlingen