Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de Handelingen der apostelen - Hand. 14 vs 27 En daar gekomen zijnde, en de Gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij, wat grote dingen God met hen gedaan had